No691Tina和代子模特合集67PTina秀人网

No691Tina和代子模特合集67PTina秀人网

其子亦治大肠风秘,须去硬壳及黄膜,但取其仁炒研用之,庶不致有伤肾气耳。 实除骨间寒热下气,治心痛及妇人白带。

好古曰,益气则佐之以参、术、干姜,破气则佐之以大黄、芒硝,此《本经》所以言益气,而洁古复言消瘀也。其种类不一,惟用悬网者入药。

生姜捣汁则大走经络,与竹沥则去热痰,同半夏则治寒痰。 发明海藻咸能润下,寒能泄热利水,故《本经》主瘿瘤结核,痈肿症瘕,散十二经水及除浮肿、香港脚留饮痰气之湿热,使邪从小便而出。

一名皂角辛咸温,小毒,入药去皮弦子,酥炙用。女人经血阻滞,赤痢下重,宜加用之。

绵灰能止吐衄、崩中及大小便诸血。红者治肠风血痢,白者治白带、白痢,并焙入药。

东垣云,浊阴不降,厥气上逆甚而胀满者,非吴茱萸不可治。此言虽迥出前辈,然犹未达至治之奥。

Leave a Reply